top of page

Duurzaamheid

Door menselijk toedoen bevinden wij ons als planeet op een rampkoers: De aarde raakt uitgeput en vervuild en door uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, warmt het klimaat snel op. Als wij niet snel ingrijpen zal dit leiden tot extremer weer, water- en voedselschaarste, armoede, onrust en grote vluchtelingenstromen, verlies van biodiversiteit, ziektes door vervuiling van lucht, water en aarde… 

Het is 1 voor 12 en iedereen zal versneld in beweging moeten komen om deze desastreuze ontwikkelingen tegen te gaan: overheden, burgers en ook instellingen zoals pensioenfondsen en banken. 

 

Pensioenfondsen en andere beleggers kunnen een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de toekomst voor de planeet en onze kinderen leveren. Een goed pensioen is niks waard in een wereld die niet leefbaar is. Maatschappij en toezichthouders houden bedrijven en financiële instellingen steeds meer verantwoordelijk voor de bijdrage die ze leveren aan onze toekomst. Investeerders kunnen de overgang naar een circulaire economie en de energietransitie aanjagen, bijv. door het financieren van de ontwikkeling van nieuwe technologieën bijv. t.b.v. waterzuivering en schone energie. Ook is het logisch om klimaatrisico’s te integreren in het reguliere risicobeheer om transitie risico's en fysieke risico’s kunnen identificeren, beoordelen en beheren. Duurzame Ontwikkelingsdoelen kunnen helpen richting geven in het formuleren van duurzaamheidsdoelen en -beleid. 

SDGs

sdgs!!!!.jpg
bottom of page